Onze identiteit


Onze school onderscheidt zich van andere scholen. Dit noemen we de identiteit van de school. Wie zijn wij als school? Waar staan we voor? Wat zijn onze waarden en normen? Wat kan wel en wat niet? In onze visies proberen we op deze vragen antwoorden te geven.
 

De weekopening

Elke maand komen op maandagmorgen wisselend de onderbouw of bovenbouw bij elkaar voor de maandviering. We bidden en zingen en vragen of God in de nieuwe periode weer bij ons wil zijn. Als teken van Gods aanwezigheid steken we een kaars aan. Het nieuwe thema wordt ingeleid met een verhaal, een gesprek of een spel. Ook kijken we naar wat er in die week allemaal staat te gebeuren.

In de groep

In de groepen wordt elke dag begonnen met bidden en zingen. Twee tot drie maal per week wordt er verteld uit de Bijbel, daarnaast wordt een aantal spiegelverhalen verteld: verhalen die qua beleving dichter bij de kinderen staan. We zingen liederen uit het liedboek of andere bundels.Elke schooldag wordt besloten met zingen en/of gebed.

In de wereld

We denken aan onze naasten verder weg door het steunen van acties waarbij de kinderen zelf actief kunnen zijn of geld mee kunnen nemen voor een project. Veelal zijn dit projecten van Edukans. Deze organisatie ondersteunt onderwijs in landen als India, Malawi en Ethiopië.

Vieringen

De christelijke feesten vieren we steeds gezamenlijk. Eenmaal per 2 jaar vieren we het kerstfeest in de kerk, samen met alle ouders. Ook het contact met de kerken vinden we belangrijk. Dit leidt tot het meewerken aan de jaarlijkse schoolkerk- gezinsdienst op de vierde zondag in januari. Alle protestants-christelijke scholen en kerken in Nijkerk doen hieraan mee.
 

Tot slot

We hopen dat we leerlingen aan het einde van groep 8 niet alleen kennis en vaardigheden hebben bijgebracht, maar ook dat wij positief hebben bijgedragen aan hun persoonlijke ontplooiing. We willen als protestants-christelijke school, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze christelijke identiteit te verliezen.