Positive Behavior Support
 

PBS in het kort:
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dat is begonnen bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die op onze school belangrijk zijn. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht
Vanuit onze gemeenschappelijke waarden (zoals respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepalen we gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. 
http://www.swpbs.nl/files/193/w111h101b1/
Gedrag oefenen
De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.
 
Belonen en aanmoedigen
Om gedrag structureel aan te moedigen, ontwikkelde de school een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet. 
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.swpbs.nl/