School en thuis

Ouders zijn van groot belang in de ontwikkeling van een kind, of het nu thuis is of op school. De kinderen die u ons toevertrouwt, mogen wij op school begeleiden. We doen dat graag samen met u. We zien u graag vaak in onze school. Voor overleg rond uw kind of voor zomaar een praatje, we houden van korte lijnen. En we weten graag wat er speelt om uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen volgen in zijn ontwikkeling. 
 

Inlooptijd:
Elke ochtend is er van 8.25-8.30 uur gelegenheid uw kind in de groepen 1 en 2 naar binnen te brengen en in groep 3 kan dat tot aan de herfstvakantie. U kunt dan de leerkracht even aanspreken of misschien wil uw kind u iets laten zien. In de andere groepen kunt u na schooltijd altijd even binnenlopen om iets te bespreken. 

Informatieavond:
Aan het begin van het schooljaar houdt elke groep zijn informatieavond. Hierin wordt u verteld hoe het komende schooljaar van uw kind eruit zal zien.
 

Omgekeerde 10-minutengesprekken:
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor deze gesprekken. De leerkracht luistert en stelt slechts één vraag: ‘Wat vindt u dat ik moet weten over uw kind?’


Gespreksavonden:
‚Äč
We organiseren naast bovenstaande gesprekken ook nog kijkavonden en rapportavonden. Deze staan vermeld in de schoolkalender.


Koffieochtenden:
Elke woensdag om 8.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie in de ruimte naast de keuken. Deze inloop wordt steeds meer een ontmoetingspunt voor ouders en er ontstaan soms mooie gesprekken over opvoeding en alles wat dat zo leuk en soms ook lastig maakt.

 

Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin:
Elke laatste woensdag van de maand schuift een medewerker van het CJG aan bij de koffieochtenden. Ze is dan ook beschikbaar voor ouders die hun opvoedingsvragen willen bespreken. Dat kan in de groep, maar u kunt uw vraag ook in een één op één gesprek stellen. De school stelt daarvoor graag ruimte beschikbaar.
 

Huisbezoek:
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 bezoeken jaarlijks hun leerlingen. Vanaf groep 3 bezoekt de leerkracht de ene helft van de groep, het jaar daarop bezoekt de volgende leerkracht de andere helft.
 

Kanjerlessen:
Onze school geeft sociaal- emotionele vorming met de wekelijkse lessen van de kanjertraining. Jaarlijks nodigen we ouders uit een les te volgen.
 

Ouder- of opa en omadag:

Wisselend worden op onze school kijkdagen gehouden voor opa’s en oma’s of voor ouders. Een kijkje in de huidige ‘keuken’ van het onderwijs.