Tussen- en naschoolse opvang (TSO)

Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om overblijven en buitenschoolse opvang aan te bieden. Met ingang van 1 september 2014 is de Koningslinde een zg. brede school, dat wil zeggen dat wij alle vormen van kinderopvang aanbieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Overblijven

Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school overblijven, ook leerlingen van groep 1 t/m 3 die 's middags vrij zijn. Alleen als alle kinderen 's middags vrij zijn, is er geen overblijfmogelijkheid. Overblijfmoeders begeleiden de kinderen van 11.45 tot 12.45 uur, daarna neemt de pleinwacht het toezicht over. Tijdens het overblijven wordt er niet alleen gegeten, maar ook wordt er voor een stukje ontspanning gezorgd. De school is eindverantwoordelijk voor het overblijven.


Buitenschoolse opvang (BSO)
Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties.
In maart 2012 heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei een eigen organisatie voor opvang opgericht met de naam Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei om op deze manier de doorgaande pedagogische lijn en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar op elkaar af te stemmen.
Vanaf augustus 2012 starten wij met het verzorgen van BSO in De Spreng in Barneveld. Bij het gereed komen van de nieuwbouw van De Spreng in januari 2013 starten we ook met een KinderDagVerblijf (=KDV). Sinds het gereedkomen van de nieuwbouw van De Koningslinde hebben we  KDV, peuter-speelzaal en BSO in ons eigen pand.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van onze Stichting.