Kinderopvang


Wij bieden integrale kinderopvang onder één dak met de school.
De focus in onze kindcentra is gericht op het creëren van een optimale samenhang en samenwerking tussen opvang en onderwijs in één doorgaande lijn. Dat wil zeggen met een zo goed mogelijke aansluiting tussen voorschoolse opvang voor 0 - 4 jarigen en de basisschool en een zo goed mogelijke aansluiting tussen buitenschoolse opvang en onderwijs voor 4 - 12 jarigen op de basisscholen. De pedagogische uitgangspunten van onze opvang zijn hetzelfde als die van het onderwijs. De directeur is aanspreekpunt  binnen ons kindcentrum.  Één directeur voor onderwijs én opvang.

Ons kindcentrum biedt kinderen een vertrouwde, veilige en stimulerende plek waar ze kunnen ontdekken, ontmoeten en zich ontwikkelen op weg naar hun volwassenheid. Ouders of opvoeders zien we in de ontwikkeling van hun kinderen als gelijkwaardige gesprekspartners. In een open dialoog vragen wij van hen betrokkenheid, actieve participatie en medezeggenschap.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden bij de kinderopvang, kunt u onderstaande link aanklikken:

http://www.kindcentrapcogv.nl/index.php?section=4&page=191

OUDERCOMMISSIE
Op De Spreng is een Oudercommissie voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.
De Oudercommissie adviseert namens alle ouders in het beleid van de opvang om zo de kwaliteit te waarborgen en eventueel te verbeteren. 
Hier vindt u meer informatie over de Oudercommissie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Kinderdagopvang De Koningslinde
T: 033-2453214 

Kindplanning Kinderdagopvang De Koningslinde
Henriette Mulder
T: 06-57447187
E: kindplanningnijkerk@pcogeldersevallei.nl

Martijn Blokhuis (directeur Kindcentrum)
T: 033-253214 
E: directie@dekoningslinde.com