Peuteropvang


Sinds 1 januari 2014 is SPN een onderdeel geworden van Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei.
 
De nieuwe Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei en de Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei zijn van mening dat niet alleen hun samenwerking ten goede komt aan de kwaliteit van de kinder- en peuteropvang in de gemeente Nijkerk, maar ook binnen de PCO-onderwijsorganisatie de doorgaande ontwikkeling van kinderen sterk zal bevorderen.

Op De Koningslinde vindt u 2 lokalen waarin peuteropvang is.

Voor meer informatie kunt u kijken op
http://www.kindcentrapcogv.nl/index.php?section=22&page=164 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Peuteropvang De Koningslinde
T: 033-2453214 

Kindplanning Peuteropvang De Koningslinde
Henriette Mulder
T: 06-57447187
E: kindplanningnijkerk@pcogeldersevallei.nl

Martijn Blokhuis (directeur Kindcentrum)
T: 033-253214 
E: directie@dekoningslinde.com