Tussenschoolse opvang


Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school overblijven, ook leerlingen van groep 1 t/m 3 die 's middags vrij zijn.

Alleen als alle kinderen 's middags vrij zijn, is er geen overblijfmogelijkheid. Overblijfmoeders begeleiden de kinderen van 11.45 tot 12.45 uur, daarna neemt de pleinwacht het toezicht over.

Tijdens het overblijven wordt er niet alleen gegeten, maar ook wordt er voor een stukje ontspanning gezorgd. De school is eindverantwoordelijk voor het overblijven.

Het overblijven wordt georganiseerd middels strippenkaarten. Een kaart kost 18,- en er zitten 14 strippen op. De kaart is onbeperkt geldig.

De school is verantwoordelijk voor het overblijven.

De coordinator van het overblijven is Angelique van Veldhuizen. Telefoon: (033) 2450032