Buitenschoolse opvang


Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties.

In maart 2012 heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei een eigen organisatie voor opvang opgericht met de naam Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei om op deze manier de doorgaande pedagogische lijn en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar op elkaar af te stemmen.


Op De Koningslinde bieden we dus ook buitenschoolse opvang aan. Zowel voor- als naschoolse opvang. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van onze Stichting.

OUDERCOMMISSIE
Op De Spreng is een Oudercommissie voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.
De Oudercommissie adviseert namens alle ouders in het beleid van de opvang om zo de kwaliteit te waarborgen en eventueel te verbeteren. 
Hier vindt u meer informatie over de Oudercommissie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

BSO De Koningslinde
T: 033-2453214 

Kindplanning BSO De Koningslinde
Henriette Mulder
T: 06-57447187
E: kindplanningnijkerk@pcogeldersevallei.nl

Martijn Blokhuis (directeur Kindcentrum)
T: 033-253214 
E: directie@dekoningslinde.com