Formulieren


Hier vindt u formulieren die u kunt downloaden en uitprinten.

 
Formulier aanvraag vrijstelling
U kunt dit formulier uitprinten en invullen en vervolgens inleveren bij Margriet van der Ploeg, indien u één of meerdere vrije dagen wilt aanvragen. U krijgt het dan weer ondertekend retour, ook als de vrijstelling niet verleend wordt.

Medicijnverklaring
Indien uw kind medicijnen moet nemen onder schooltijd, mag de leerkracht die alleen toedienen na uw schriftelijke toestemming. U kunt dit formulier uitprinten en ondertekenen en vervolgens inleveren bij de leerkracht van uw kind. Bij de overgang naar een volgende groep blijft de verklaring geldig.

Machtiging ouderbijdrage
Voor allerlei activiteiten op school die georganiseerd worden door de ouderraad is geld nodig. U kunt dit formulier gebruiken om de ouderraad te machtigen de ouderbijdrage automatisch te incasseren. Zie voor meer informatie de pagina OR.